שנה גודל טקסט א   א   א

תקנון

מבוא לתקנון הבית ספרי:
 
 אמי"ת מקיף ב' באשקלון (ס.מ.640078)-הינו מוסד חינוכי.
כמוסד חינוכי נדרש הצוות החינוכי של בית הספר, לקבוע נורמות התנהגות ותפקוד ראויים, על מנת שכל באי קהילת בית   הספר, יוכלו לפעול בהרמוניה עם גבולות ברורים ונהירים.
גבולות הם כלי עזר להשבחת עשייה חינוכית ולימודית.
הבסיס לכל תהליך חינוכי ראוי בין מורה לתלמידים, נמצא ביחסים חיוביים ומצמיחים בין הצוות החינוכי לבין התלמידים .
תפקיד הצוות החינוכי לחנך וללמד את רזי הידע והתרבות האנושית.
תפקיד התלמידים להתחנך, ללמוד, לבצע מטלות לימודיות ואחרות כהלכה ולהתנהג באופן ראוי ומכבד.
על מנת שבית החינוך יהיה מסוגל לממש את החזון הבית ספרי והוא לחנך את תלמידיו לאהבת התורה ,העם ,הארץ ,הדעת והתרבות, הוא נדרש לנורמות ולכללים של "עשה ואל תעשה".
התקנון הבית ספרי מבוסס על ערך כבוד האדם בין אם הוא תלמיד ובין אם הוא מורה.
באי ביה"ס צריכים לפעול בסביבה מכבדת, חיובית וסובלנית.
התקנון מהווה גם בסיס ברור לחינוך לאהבת דעת ותרבות. לא ניתן לחנך וללמד כאשר אין קשב ראוי, אין תרבות למידה ואין תרבות של מיצוי ומצוינות.
התקנון נכתב על ידי הצוות החינוכי לאחר דיונים וישיבות .
התוקף לכתיבת התקנון ניתן לצוות החינוכי בהתאם למתבקש מכל מוסד חינוכי.  
התקנון מבוסס על כללים ונהלים נהוגים בבית הספר, ובכפיפות מלאה לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ,שיש להם תוקף משפטי.
התקנון מושתת   על תקנות ונהלים.
השתדלנו לכותבם בצורה חיובית עם הסבר מלווה לתקנה המפרט את התועלות ללומד מביצוע התקנה. במקרים של תקנות יש מדרג ענישה ברור לגבי תלמידים שאינם מקימים את התקנה.
בהצלחה!
 
                                       יהודה כהן                                          
מנהל בית הספר   
                                   
           
תקנון עירוני ובית ספרי
כפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך / 1 בספטמבר 2009
 
א)    מהו התקנון העירוני והבית –ספרי ?
 
1.      התקנון העירוני והבית ספרי נועד להסדיר את מערכת היחסים בבית הספר והפעילות במסגרתו לתועלת קהילת בית הספר על היסודות המקובלים בחברה הדמוקרטית ורוח האמנה הבית ספרית .
2.      התקנון נועד להדריך את התלמידים, המורים וההורים, לגבי נוהגי המוסד ובהיותו מסמך של  מוסד בחברה דמוקרטית הוא כולל חובות וזכויות .
3.      לא ייכללו בתקנון סעיפים תקנון סעיפים הנוגדים את חוקי המדינה , את חוקי העזר העירוניים את החוקים והתקנות של מערכת החינוך .
 
ב)     תפקידי התלמידים בבית הספר –
 
בית בספר נוצר למען התלמידים ולקידומם , לאור זאת נדרשים התלמידים למלא את תפקידיהם הלימודיים , התרבותיים והחברתיים בבית הספר כדלקמן :
 
1        להשתלב בתהליך הלימודים ולעשות לשיפור הישגיהם בכל המקצועות הנלמדים בהתאם להנחיות המורים. 
2        להשתתף בפעילות התרבותית בבית הספר ולתרום לה לפי כישוריהם ויכולתם .
3    לתרום לחיים החברתיים של הכיתה ושל בית הספר תוך השתתפות בפעילות חברתיות ,השתתפות בפעולות ספורט ,העמקת הקשר עם תלמידים אחרים תוך מאמץ לשיפור איכות החיים והאווירה בכיתה ובבית הספר .   
 
      ג. תפקידי המורים בבית הספר - 
 
1.תפקידם של המורים בבית הספר הוא לקדם את התלמידים בלימודים בתחום החינוכי,בתחום החברתי,בתחום האישי ובתחום התרבותי .
 
2. המורים אחראים בפני מנהל בית הספר,ההורים,משרד החינוך והרשות על קידומם של התלמידים .
 
3. המורים יעודדו שיתוף התלמידים וההורים בתחומים הלימודיים ,החינוכיים החברתיים והתרבותיים של הכיתה בהתאם למדיניות בית הספר ולמדיניות משרד החינוך .
 
4.) המורים יתייחסו בצורה הוגנת לכל התלמידים .
 
5) הנהלת בית הספר והמורים נכונים להיענות לפניות התלמידים ,להאזין לטענותיהם ולטפל בהן .
 
 
 
 
 
ג)      הופעה ותלבושת ביה"ס
 
תלמידי ביה"ס ישהו בביה"ס בהופעה מכובדת ,ההולמת הגעה למוסד חינוכי- דתי .  
על המורים לוודא ולהקפיד על הופעה של תלמידים בתלבושת אחידה .
תלבושת ביה"ס משדרת לתלמידים ולסביבה התייחסות מכובדת למסגרת בה הם נמצאים .
גם המורים מתבקשים להקפיד על הופעה מכובדת המתאימה למוסד חינוכי דתי .
 
התלמיד יופיע לביה"ס בתלבושת אחידה עפ"י הפירוט הבא :
 
תלבושת קיץ :
חולצת טריקו חלקה בכל הגוונים מודפס עליה סמל ביה"ס .
בנות – חצאיות בצבעים הבאים בלבד: שחור אפור , כחול בצבע אחיד .
אין להגיע בחצאית מעל הברך .
בנים – אין להגיע במכנסיים משובצים או פרחוניים אין להגיע במכנסיים קצרים מעל הברך .
 
תלבושת חורף
 
סווצ'ר חלק בכל הגוונים עם סמל ביה"ס.
 סמל ביה"ס יהיה בולט וגלוי לעין בכל שעות היום .
 
 תלבושת ספורט:
 
חולצת טריקו לבנה עם סמל ביה"ס.
מכנסיים קצרים בצבע שחור ,כחול ,חום ואפור.
נעלי ספורט.
 
תלבושת לטקסים :חולצה לבנה עם סמל ביה"ס .
 
 
חל איסור מוחלט להופיע לבית הספר בכל ימות השנה
בהופעה מרושלת ,תספורת שאינה לפי רוח התורה וההלכה, בנעלי בית ונעלי אצבע מגומי .
אין להופיע לביה"ס באיפור גס בפירסינג ונזמים.
 
 
 
** יש להופיע בתלבושת בית הספר גם במבחני בגרות הנערכים בקיץ, גם בקורסי קיץ ובכל מפגש שנערך בבית הספר.
 
על כל המורים בביה"ס כולל מורים מקצועיים להעיר לתלמידים בנושא זה וליידע את המחנכים בכל חריגה מהנורמה.
 
 
 
 
 
 
ה) חיי היומיום בכיתה ובבית הספר-
 
1) מתוך מגמה לשמור על אוירה נעימה בבית הספר ועל אקלים חיובי, יעשו התלמידים והמורים מאמצים למניעת פגיעה כל שהיא בכבודו של הזולת ויימנעו מעימותים מיותרים.
 
 
2) תלמידי הכיתה והמורים יקפידו על תרבות דיבור, סבלנות וסובלנות וכבוד זה כלפי זה. ביה"ס יקיים פעילות הסברה ומניעה בנושא האלימות ויוקיע כל מעשה אלימות פיזית או מילולית.
 
3) על התלמידים להישמע להוראות צוות ביה"ס.
 
4) על התלמידים להיכנס לכיתות עם הצלצול ולהמתין למורה בכיתה נקייה ומסודרת כשהציוד הלימודי על שולחנם.
 
5) מומלץ לא להגיע לביה"ס עם רכוש יקר ערך כגון: פלאפון, MP3, מצלמה, כסף וכדו'.
ביה"ס אינו אחראי לנזק שייגרם, לאובדנו או לגניבתו. בכל מקרה,מוטלת אחריות התלמיד על רכושו הפרטי. מורים ותלמידים לא ישתמשו במהלך השיעורים או בפעילויות ביה"ס בטלפון סלולארי.
 
6) אין לבצע מעשים שיש בהם סיכון עצמי או סיכון לחברת התלמידים, למורים ולעובדים. (יציאה משטח ביה"ס ללא אישור, קפיצה מעבר לגדרות ביה"ס, זריקת נפצים, טיפוס על חלון, על מעקה, גגות, עישון, צריכת חומרים מסוכנים וכדומה).
 
7) אין להקליט או לצלם תלמידים, מורים ועובדים ללא קבלת אישור.
 
8) מורה רשאי/ת להרחיק תלמיד מן הכיתה במקרים מיוחדים בהתאם להנחיית משרד החינוך-ובתיאום עם מנהל בית הספר.
כאשר תלמיד מורחק משיעור מסיבה כל שהיא, חובה עליו לצאת מהכיתה גם אם הוא מרגיש שהרחקתו מהשיעור אינה מוצדקת. בכל מקרה רשאי התלמיד לפנות למורה בתום השיעור.
ככלל, יש להימנע מהוצאת תלמיד ככל הניתן.
 
9) התלמידים יקיימו תורנות כיתתית לניקוי הכיתות, המסדרונות וחצר ביה"ס.
 
10) באי ביה"ס רשאים להביע עמדה ולהציע הצעות בנושאים שונים הקשורים באורח החיים בביה"ס.
 
11) ביה"ס יקיים קשר רצוף בין מועצת התלמידים לבין הנהלת ביה"ס ומוריו.
 
12) אלימות: מערכת החינוך מתנגדת ורואה בחומרה רבה מעשי אלימות בקרב התלמידים ומעשי אלימות כלפי עובדי הוראה ועובדי ביה"ס. מערכת החינוך תגיב ב"אפס" סובלנות לאלימות ותנקוט בתגובה ההולמת את חומרת האירוע.
 
א) אין להשתמש באלימות מילולית הן כלפי צוות המורים והעובדים והן כלפי התלמידים.
ב) אין לפגוע ולהשחית את רכוש הזולת וציוד ביה"ס, וכן אין לגנוב או לקחת חפצים ללא רשות.
ג) חל איסור מוחלט על פגיעה בזולת- אלימות פיזית, בריונות, איומים וסחיטה.
ד) אסור בהחלט לתלמידים לשאת ולהחזיק סכינים קפיציות, נפצים, כלים ומכשרים מסוכנים, אגרופנים, מכשיר הלם חשמלי וגז מדמיע.
כולם נחשבים לכלי נשק.
 
בכל מקרה של אלימות מילולית או פיזית, צוות ביה"ס לא יעבור לסדר היום והוא מחויב לנקוט כל הצעדים העומדים לרשותו, כולל פנייה למשטרה.
 
בכל מקרה של אירוע חריג ידווח מידית להורים, לגורמי החינוך ולמשטרה. האירוע יטופל באמצעות ועדת אזהרה או ועדת שימוע עירונית בהתאם להחלטת הנהלת ביה"ס.
 
אנו סמוכים ובטוחים כי כל באי ביה"ס- הורים, תלמידים, מורים- יצאו נשכרים משמירה על אקלים בית ספרי תרבותי וערכי המאפשר למידה נאותה.
 
ו) נוכחות וביקור סדיר
 
נוכחותו של התלמיד במהלך כל השיעורים והפעילויות החינוכיות בו היא תנאי הכרחי למיצוי ההישגים הלימודיים והחינוכיים.
יום הלימודים מתחיל בתפילת שחרית: לבנים בשעה-7:50,לבנות בשעה -8:00.
 
1) על כל התלמידים בביה"ס לבקר באופן סדיר בשיעורים ובכל פעילות במסגרת בית הספר ולהימנע מהיעדרויות בלתי מוצדקות.
 
2) על התלמידים להקפיד להגיע בזמן לשיעור-השיעור הראשון יתחיל בשעה 8:30 -למעט בראשי חודשים.
 
3) במקרה של היעדרות מבית הספר ימסור התלמיד עם שובו אישור למחנך הכיתה. בכיתות ט'- י"ב יציג התלמיד את האישור גם למורים המקצועיים שמשיעוריהם נעדר.
 
4) תלמיד המבקש להשתחרר לפני תום יום הלימודים מסיבות בריאותיות או אחרות יפנה אל מחנך הכיתה או לרכז השכבה. בהיעדרם, יפנה לנציג הנהלה אחר.
 
בכל מקרה תלמיד לא יעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור מהמחנך, מרכז השכבה או מנציג הנהלה אחר.
 
5) היעדרות מוצדקת ,כמפורט בחוזר מנכ"ל תחייב אישור רשמי.
כל תלמיד חייב להביא אישור רפואי על היעדרות עקב מחלה ,ואישור בכתב לכל סוג אחר של פעילות ממנה נעדר- מהאחראי על הפעילויות השונות.
 
 
 
ז) מבחנים, בחנים וציונים-
 
1) מס' המבחנים ו/או העבודות ייקבע בתחילת שנה"ל ויובא לידיעת התלמידים.
 
2) לתלמידים יימסר החומר עליו יערך המבחן כשבוע לפני מועד הבחינה.
 
3) לא ייערכו יותר משלושה מבחנים בשבוע. (אלא אם כן מדובר במבחן חוזר).
 
4) חובה לשמור על טוהר הבחינות.
 
5) התלמידים יקבלו חזרה מבחנים ועבודות לא יאוחר מ-3 שבועות מיום הגשתם.
 
6) שימו לב!
תלמיד הנעדר מלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבגרות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי, אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו.
(מתוך חוזר מנכ"ל ס"ח/8(א) 2008)
 
7) תלמיד המבקש לערער על ציון בחינה רשאי להגיש בקשה מנומקת בכתב בלבד לרכזות הפדגוגיות.
 
נוהל הגשת ערעור על ציון מבחן
 
א. המערער חייב לנמק את ערעורו- ערעור ללא נימוקים לא ייבדק.
ב. פער של עד 6 נקודות בין הציון הראשון לציון לאחר הערעור לא ייחשב.
ג. הציון אשר יינתן בערעור הוא הקובע, גם אם הוא נמוך יותר מהציון המקורי.
ד. לא יתקבל ערעור על ציון מבחן של מועד ב'.
ה. תשובת הערעור הינה סופית ולא ניתן לערער שוב.
ו. לא יערער תלמיד אשר תשובותיו נכתבו בעיפרון/או שנעשה שימוש בטיפקס.
ז. הערעור יוגש לרכזת הפדגוגית לא יאוחר מחמישה ימים מיום החזרת המבחן לידי התלמיד.
ח. תשובת הערעור תוחזר עד ארבעה-עשר ימים מהגשתו.
 
הנחיות:
 
1.טופס ערעור- ביקש התלמיד לערער- ימלא טופס ערעור הנמצא במזכירות.
2. העתקים- המערער יצרף לטופס המבחן המקורי, כלומר השאלון ודפי המבחן.
העתק מצולם. טופס המבחן יחד עם ההעתק וטופס הערעור יוגשו למזכירות חט"ע.
 
 
ט. מבחנים חוזרים-
 
מבחנים חוזרים-חט"ב
 
מבחנים חוזרים מתקיימים בביה"ס בכל המקצועות אחת לסמסטר.
תלמידים שנעדרו מבחינה והיעדרותם אושרה ע"י המחנך רשאים להיבחן במבחן חוזר.
על התלמיד להצטייד באישור בכתב מהמחנך/ת ולהציגו בפני המורה המקצועי.
על התלמיד לבדוק באיזה תאריך ובאיזו שעה מתקיים המבחן החוזר.
המבחנים החוזרים הם חלק מלוח המבחנים המפורסם בראשית כל מחצית.
 
מבחנים חוזרים  בחט"ע
 
מבחנים חוזרים יתקיימו פעמיים בשנה בסוף מחצית א' ובסוף מחצית ב'.
 
לתלמיד תינתן הזכות להיבחן בבחינה חוזרת במקרה של היעדרות מוצדקת.
על התלמיד להגיש למורה המקצועי אישור חתום ע"י המחנכת תוך 3 ימים מיום ההיעדרות.
 
במקצועות בהם יש בחינת בגרות באותה שנה רשאי התלמיד להגיש בקשה למבחן חוזר למורה המקצועי המלמד אותו גם במקרה של כישלון, תוך כדי הגשת נימוק משכנע לסיבת הכישלון.
המורה המקצועי יאשר את הבקשות למבחנים חוזרים.
 
שימו לב! תלמיד שיגיש דף ריק לא תאושר לו בחינה חוזרת.
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון בית ספרי-דרכי תגובה
 
כפוף להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך – 1 בספטמבר 2009
 
ההתנהגויות המצופות
דרכי תגובה / מידתיות והדרגתיות
1) הופעה בתלבושת ביה"ס
·       יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת, כפי שהוגדר עפ"י התקנון
·        מניעת כניסה לשיעורים והשלמת החומר הנדרש.
·        קיום שיחת בירור עם התלמיד ורישום בתיק אישי.
·        בהישנות המקרים יוזמנו הורי התלמיד לשיחה.
2    התנהגות : כללים לקבלת מורה בכיתה
·        יש לקבל את פני המורה בקימה .
 
·        שיחת בירור ורישום בתיק אישי.
·        הודעה בכתב להורים.
·        שיחה עם ההורים.
·        במקרים חוזרים הורדת ציון בהתנהגות.
3)     התנהגות : כללים להתנהגות בזמן שיעור
·        ישיבה במקום.
·        הבאת הציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק.
·        הקשבה ולמידה.
·        השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד.
·        מילוי מטלות הניתנות במהלך השיעור והכנת שיעורי בית.
·        רישום ביומן המורה.
·        שיחת בירור עם התלמיד ורישום בתיק אישי.
·        יידוע ההורים בע"פ ובכתב.
·        מניעת כניסה לשיעור והשלמת חומר הלימוד/ מטלות השיעור ושיעורי בית במקום חלופי.
·        במקרים חוזרים העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר בתיאום מראש עם המורה. (לא העברה ספונטנית)
·        השעיה בתוך ביה"ס למספר ימים על פי שיקול הצוות החינוכי, ובליווי מטלה לימודית.
·        במקרים חמורים השעיה מביה"ס עפ"י שיקול דעת של הצוות החינוכי.
·        העברה לכיתה אחרת באופן קבוע עפ"י החלטת המועצה הפדגוגית.
·        כינוס צוות בין-מקצועי לדיון על בניית תכנית לטיפול בתלמיד.
·        בניית תכנית חינוכית אישית.
·        המלצה להתערבות טיפולית.
4)     התנהגות : ציות להוראות של כל מורי ביה"ס.
·       יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר.
·        על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום.
·        שיחה עם התלמיד ואזהרה בע"פ ורישום בתיק אישי.
·        יידוע ההורים ואזהרה בכתב.
·        דרישה להתנצלות וזימון ההורים לשיחה.
·        השארה בבית הספר מעבר לשעות הלימודים בליווי מטלה לימודית.
·        במקרים חוזרים - הורדת ציון בהתנהגות.
·        במקרים חמורים - השעיה מלימודים.
·        כינוס צוות בין-מקצועי לדיון על בניית תכנית חינוכית אישית לטיפול בתלמיד.
·        הפנייה לטיפול מקצועי.
·        במקרים של אי ציות מתמשך לצוות החינוכי : המלצה על העברה לבית ספר אחר.
5)     התנהגות : שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור כגון: טלפונים ניידים, מצלמות, "אייפודים" וכדו'.
·        כל שימוש בטכנולוגיה אישית ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות.
·        צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·        שיחת בירור ואזהרה. רישום בתיק אישי.
·        הפקדת המכשיר אצל רכז השכבה או בהנהלת ביה"ס במקום קבוע, נעול ובטוח והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או הוריו.
·        יידוע ההורים/הזמנת הורים.
·        במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור, יילקח המכשיר מהתלמיד ויוחזר לו רק לאחר שיחת הבהרה עם הוריו.
·        טלפון שיימצא שלא בתיק בזמן בחינה יביא לפסילת מבחנו של התלמיד.
·        מטלה חינוכית.
·        פנייה לגורמי אכיפה.
 
 
 
 
 
 
 
6)      התנהגות: שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס
·        יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של בית הספר ולטפח את חזותו.
·        יש לשמור על רכוש בית הספר ועל סביבתו.
·        התלמידים יקיימו תורנויות לניקוי המסדרונות וחצר ביה"ס-כחלק מהליך חינוכי מעצב.
·        שיחת בירור ורישום בתיק האישי.
·        יידוע ההורים.
·        עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש, הסביבה או הקהילה (תרומת שעות לעשייה בקהילה).
·        הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום. במידה שזהות הפוגע אינה ידועה, אך ידוע שהפוגע תלמיד הכיתה, ימומן הנזק ע"י כל תלמידי הכיתה.
·        במקרה של אי הסכמה לתשלום שלא מסיבות כלכליות : התייעצות בית ספרית, הזמנת ההורים ודיון סביב ההתנגדות עם אפשרות לתביעה משפטית במקרה של סירוב.
7)     התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות.
·        ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר.
·        הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים, ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·         יש לנהוג בנושא זה עפ"י הנחיות בחוזר הוראות הקבע סה/9, טיולים ופעילות חוץ בית ספרית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·        שיחה עם התלמיד ואזהרה בע"פ. רישום בתיק אישי.
·        יידוע ההורים ואזהרה בכתב.
·        דרישה להתנצלות ולעשייה מתקנת (למשל, סיוע בהכנת הטקס הבא).
·        הזמנת ההורים לשיחה.
·        דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא.
·        במקרים חוזרים ביטוי בתעודה, בהתנהגות או בנוכחות (לפי העניין).
·        דרישה לפעילות למען הקהילה.
·        במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים : התניית השתתפות בסיור / טיול עתידי.
·        מניעת השתתפות בפעילות עתידית. 
 
 
8)     התנהגות: שמירה על טוהר הבחינות.
·        חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.
·        אין להפנות מבט לטופס של תלמיד שכן, אין להגיע עם חומר מוכן, אין להפריע למהלך הבחינה.
·        הטלפון יימצא כבוי בתיקו של התלמיד.
·       בבחינות פנימיות של בית הספר (שאינן בחינות בגרות):
·        אזהרת התלמיד בע"פ בזמן הבחינה.
·        זימון התלמיד והוריו לבירור.
·        פסילת הבחינות.
·        תתקיים ועדת משמעת עם ענישה חינוכית.
·        פרסום המקרה ללא שמות התלמידים המעורבים לשם הרתעה.
·        במקרה של אי שמירה על טוהר הבחינות במהלך בחינות בגרות ננהג בהתאם להוראות בחוזר הוראות הקבע תשס/2 (א), סעיף 4.3-13 ,"טוהר בחינות".
·        במקרה של פסילת מבחן בגרות תיבחן האפשרות למניעת הגשה לבחינה חוזרת עד 3 שנים.
 
9)     נוכחות ועמידה בזמנים איחורים: יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.
·        היעדרויות: יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור.
·        יש להיות נוכח במהלך כל השיעורים יום לפני בחינה.
·        רישום האיחור במזכירות.
·        שיחת בירור לאחר 3 איחורים ורישום בתיק אישי.
·        יידוע ההורים בכתב.
·        גיבוש תכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות.
·        הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה (לאחר 5 איחורים) לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים.
·        דרישה להשלמת שעות היעדרות בפעילות למען בית הספר/להשלמת חומר הלימודים.
·        ביקור בית.
·        במקרים חוזרים: תלמיד המרבה להיעדר משיעורים ללא הצדקה ואינו ממלא את חובותיו הלימודיים, תילקח ממנו הזכות לתגבורים ולמועדים חוזרים למבחנים.
 
 
 
 
 
 
·        תלמיד שנעדר יום לפני בחינה לא יוכל להיבחן אלא אם יציג אישור בכפוף להנחיות של היעדרות מאושרת לעיל.
·        הורדת ציון / הערה בסעיף "נוכחות".
·        פנייה לקצין ביקור סדיר.
10)איסור שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטחו.
·        תלמיד לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור.
·        יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב, לפי הנהלים הבית- ספריים , שנקבעו מראש ובהתאם לגיל התלמיד.
·        שיחת בירור ורישום בתיק האישי.
·        דיווח בכתב להורי התלמיד.
·        קביעת מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות זו.
·        הזמנת התלמיד והוריו לבית הספר.
·        בניית תכנית התערבות בשיתוף התלמיד והוריו.
·        במקרים חוזרים ביטוי בתעודה : הורדת ציון / הערה בסעיף "נוכחות".
·        דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר.
·        במקרים חוזרים של שוטטות: כינוס ועדה בין-מקצועית בית ספרית שתדון בתפקידו של התלמיד ותבנה תכנית אישית שתאפשר המשך תקין של לימודיו בבית הספר.
11)התנהגויות סיכון : איסור עישון
·    אסור בהחלט לעשן, בכל סוג של מוצרי עישון ,בשטח בית הספר ומחוצה לו.
·        השימוש בנרגילה דינו כעישון.
 
ראה חוזר הוראות הקבע סב/3 (ב), סעיף 2.5-6, ,מניעת עישון סיגריות ומוצרי טבק במוסדות החינוך".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·        שיחת בירור ורישום בתיק אישי.
·        יידוע ההורים בע"פ ובכתב.
·        הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.
·        הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר והצעת תכנית התערבות.
·        השעיה ליום אחד והשלמת חומר הלימודים.
·        פרסום המקרה והסנקציות ללא שמות המעורבים.
 
 
 
 
 
 
 
 
12) 
התנהגויות סיכון : איסור הבאת כל סוג של אלכוהול לשטח בית הספר, לפעילויות פנים וחוץ בית ספריות, לטיולים ולהסעות.
·        יידוע ההורים בע"פ ובכתב.
·        החרמת השתייה ושפיכתה.
·        הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.
·        הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר.
·        במקרה של שתיית אלכוהול באופן חוזר בבית הספר ובפעילויותיו:
א.    מעורבות מקצועית בשיתוף הורי התלמיד.
ב.     התניית ההשתתפות בפעילויות בליווי מבוגר או מניעת השתתפות בכלל.
ג.       השעיה.
·        במקרה של הבאת אלכוהול או שתייתו במהלך טיול או בפעילות חוץ בית ספרית אחרת: יוחזר התלמיד לביתו.
 
 
 
13)חיי היומיום בכיתה ובבית הספר.
·        התלמיד לא יבצע מעשים שיש בהם סיכון עצמי או סיכון לחברת התלמידים, למורים ולעובדים כגון : טיפוס על חלונות, טיפוס על מעקה, אלימות פיסית, נפצים, בריונות, איומים וסחיטה.
·        בירור ורישום בתיק.
·        כל מעורבות במקרה של אלימות תגרום להשעיית התלמיד /ים מלימודים.
·        יידוע ההורים בע"פ ובכתב.
·        זימון ההורים לשיחה.
·        המשך טיפול חינוכי לאחר ההשעיה.
·        באירוע חריג הדורש גם התערבות של גורמים מחוץ לכותלי בית הספר – דיווח לגורמי חינוך ולמשטרה והשעיה עד לסיום הטיפול.
14)איסור הבאה, נשיאה והחזקה של  כל נשק.
·        חל איסור חמור על הבאת חפצים מסוכנים.
·        אסור בהחלט לתלמידים לשאת ולהחזיק סכינים קפיציות, כלים ומכשירים מסוכנים, נפצים, אגרופנים, מכשירי הלם וגז מדמיע.
כולם נחשבים לכלי נשק.
 
 
·        בירור המקרה ורישומו בתיק.
·        השעיה וזימון ההורים לשיחה.
·        דיווח מידי לגורמי החינוך ולמשטרה והשעיה עד לסיום הטיפול.
 
 
 
 
ובזאת באנו על החתום:
 
 
שם התלמיד: ______________
חתימת התלמיד: ______________
כיתה : __________________
תאריך: ____________________
חתימת ההורים: ________________
 
 
חתימת המחנך בשם צוות המורים של כיתתו:
 
 
 
 
ויקוים בנו הכתוב
"איזהו מכובד המכבד את הבריות"
(פרקי אבות ד', א')
 
 
 
 
 
 
 
עוד |
  חזור
הוספת תגובה
גירסה להדפסה
שלח לחבר
דף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית
מקיף דתי עירוני ב אשקלון    רחוב בן צבי 6  אשקלון          
 
 
בניה וקידום אתרים בית ספריים